แนะนำสมาคม

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นักการศึกษาพิเศษในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวมตัวกันในนาม “ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย” (Thai Teachers’ Club for Individuals with Special Needs) เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวทางบวกในวงการการศึกษาพิเศษในประเทศไทย สิ่งสำคัญที่คนกลุ่มเล็ก ๆ เหล่านี้มีเหมือนกัน คือ ความรักในคนพิเศษ รักอาชีพครู และอยากเห็นการศึกษาพิเศษในประเทศไทยพัฒนาขึ้น 

Highlights